IAEA chia sẻ kinh nghiệm để đảm bảo Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Trưởng đoàn công tác IAEA cam kết IAEA sẽ tiếp tục chia sẻ và đưa ra các kinh nghiệm để đảm bảo Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân an ninh và an toàn.  

 


Kết quả hình ảnh cho Phòng trưng bày về điện hạt nhân tại Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), từ ngày 10-14/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Việt Nam-IAEA về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.”

Hội thảo nhằm đánh giá các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân mà Việt Nam đã triển khai theo khuyến cáo của Đoàn công tác Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân năm 2012. Đồng thời, xác định các lĩnh vực cần tập trung trong thời gian tới cho phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam lập kế hoạch các hoạt động tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biếtn kết luận của Đoàn công tác Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân năm 2012 đã xác định 7 vấn đề trọng tâm, đưa ra 42 khuyến cáo và 14 đề xuất giúp Việt Nam giải quyết các thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan đã nghiên cứu, rà soát tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tính đến năm 2014, xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện các khuyến cáo của Đoàn công tác Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân năm 2012 và gửi IAEA vào tháng Chín vừa qua.

Vì vậy, hội thảo lần này hai bên sẽ phối hợp tích cực và hiệu quả để đánh giá các hoạt động, xác định các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Với vai trò là cơ quan điều phối, chủ trì về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thúc đẩy các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo các khuyến cáo của IAEA để đáp ứng các yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam an toàn, an ninh và hiệu quả.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và IAEA trong việc sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

Trong thời gian từ 10-14/11, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với IAEA sẽ làm việc, thảo luận, trao đổi cụ thể liên quan đến các vấn đề kỹ thuật như: Khuôn khổ pháp lý, an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, nguồn nhân lực, lập kế hoạch ứng phó sự cố, chu trình nhiên liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ, lưới điện….

Cũng tại hội thảo, ông Park Jong Kyun, Giám đốc Phòng điện hạt nhân của IAEA, Trưởng đoàn công tác cam kết IAEA sẽ tiếp tục chia sẻ và đưa ra các kinh nghiệm để đảm bảo Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân an ninh và an toàn.

Sau các phiên thảo luận kỹ thuật, hai bên sẽ đưa ra được báo cáo về thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam và đề xuất hoạt động hợp tác chung giữa hai bên để đạt hiệu quả cao nhất./.

Theo Vietnamplus