Hội thảo Khoa học – Công nghệ chiếu sáng toàn quốc 2017

 Chào mừng Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chiếu sáng Việt Nam. Ngày 21 và 22/4/2017 tại  Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra hội thảo Khoa học – Công nghệ chiếu sáng toàn quốc lần thứ XII.

Đây là cơ hội để các nhà quản lý, các nhà sản xuất, các nhà thiết kế, ứng dụng, các nhà khoa học và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực chiếu sáng gặp gỡ, trao đổi những ý tưởng, sản phẩm mới nhất của mình, những bài học kinh nghiệm và đặc biệt là những đề xuất về cơ chế chính sách, những giải pháp ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh để tiếp tục phát triển ngành chiếu sáng  nước nhà trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các nội dung Hội thảo bao gồm:
– Cơ chế, chính sách đầu tư cho ngành chiếu sáng
– Quy hoạch chiếu sáng đô thị
– Cơ chế, chính sách đấu thầu tiến tới chiếu sáng tốt hơn
– Quy chuẩn, tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng chiếu sáng bằng LED
– Chiếu sáng thông minh
– Các nội dung khác liên quan
Cùng với Hội thảo khoa học, một cuộc Triển lãm cũng sẽ được tổ chức, nơi các nhà sản xuất, cung cấp nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng có cơ hội trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, ý tưởng, giải pháp của mình.