Cty Đầu tư Phát triển và MT Đô thị Cao Bằng
026.3852048
#
GIỚI THIỆU CÔNG TYQuay lại
 Đang cập nhật

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...