Cty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị T.Hóa
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị T.Hóa
Địa chỉ
467 - Đường Lê Hoàn - TP.Thanh Hóa
Điện thoại
373.852228
Email
Năm thành lập
Mã số thuế: