Cty Đầu tư Phát triển và MT Đô thị Cao Bằng
026.3852048
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty Đầu tư Phát triển và MT Đô thị Cao Bằng
Địa chỉ
V 103 Phường Xuân Trường, Hợp Giang - Cao Bằng
Điện thoại
026.3852048
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế: